xplorasolutions.com trabaja con nosotros
 
Inicio Contacto Aviso legal
      Home
Leader
 
Despre Leader
Cursuri de formare leader
Servicii xplora
 
Estas en: Xplora Solutions > Despre Leader > Prezentare Axa Leader
 
Prezentare Axa LEADER

A4.a Masuri si sub-masuri in axa Leader
Actiunile din cadrul Axei 4 sunt sintetizate în cadrul a 3 masuri, fiecare cu obiective specifice, respectiv:

Masura 41 –
Implementarea strategiilor de dezvoltare locala;

Obiective prin Masura 41: cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forstier, îmbunatatirea mediului si spatiului rural, cresterea calitatii vietii si diversificarea activitatilor economice din spatiul rural prin implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala ( pot acoperi cele trei Axe din PNDR).

Masura 421 –
Implementarea proiectelor de cooperare.

Obiective prin Masura 421: îmbunatatirea strategiilor locale prin încurajarea actorilor de la nivel local de a întreprinde proiecte de extindere a experientelor, de stimulare si sprijinire a inovatiei, de dobândire a competentelor si îmbunatatirea lor atât inter-teritorial cât si transnational.


Masura 431
-
Fuctionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului.

Obiective prin Masura 431: stimularea formarii de parteneriate, pregatirea si asigurarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala.

Masura 431 -
Divizata în doua sub-masuri, respectiv:

Sub-masura 431.1 sprijina constructia de parteneriate public-private, elaborarea strategiilor de dezvoltare locale si pregatirea Planului de Dezvoltare Locala în vederea participarii la selectia GAL-urilor;

Aceasta sub-masura se împarte la rândul ei în 3 faze, permitând astfel o constructie progresiva de parteneriate si strategii de dezvoltare locala:

  • Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea Leader (sesiuni de informare si formare privind programul national de dezvoltare rurala, dezvoltarea locala, Axa 4 Leader, exemple de actiuni concrete întreprinse de zonele rurale).

  • Formarea reprezentantilor grupurilor potentiale parteneriatelor privind abordarea Leader (formare specializata privind strategiile de dezvoltare locala (realizarea analizei diagnostic si analizei SWOT, elaborarea strategiei, programului de actiuni, formarea parteneriatului.

  • Sprijin financiar pentru pregatirea dosarelor pentru selectia GAL (elaborarea strategiilor de dezvoltare locala).

Pentru primele 2 faze (sensibilizare si formare specializata), beneficiarii eligibili vor fi entitati publice sau private care activeaza în domeniul instruirii profesionale si/sau informarii si difuzarii de cunostinte, selectate conform procedurii de selectie. Pentru faza 3, beneficiarii eligibili vor fi parteneriate public-private formate dupa principiul Leader cu sau fara statut juridic (Grupuri de Actiune Locala potentiale).

Sub-masura 431.2 ofera sprijin Grupurilor de Actiune Locala pentru: cheltuieli de functionare, animare si dobândirea de competente împartita în 2 componente:

  • Componenta a - Functionarea GAL;
  • Componenta b - Instruire si animarea teritoriului dupa selectia GAL.

Pentru aceasta sub-masura, beneficiarii eligibili sunt Grupurile de Actiune Locala (parteneriate public-private înregistrate conform Ordonantei 26/2000).


logos
pie