xplorasolutions.com trabaja con nosotros
 
Inicio Contacto Aviso legal
      Home
Leader
 
Despre Leader
Cursuri de formare leader
Servicii xplora
 
Estas en: Xplora Solutions > Cursuri de formare Leader > Obiectivul sesiunii de formare
 
Obiectivul sesiunii de formare

Obiectivele strategiei

Dezvoltarea rurala presupune un grad ridicat de implicare a actorilor rurali pentru a identifica corect si in timp util necesitatile locale, pentru a elabora in functie de acestea strategii integrate de actiune, destinate dezvoltarii comunitatii locale (inclusiv a mediului economic). In acest sens, programul formarii se alineaza masurilor de constructie a parteneriatelor public-privat prin formarea reprezentantilor grupurilor potentiale. Activitatile planificate, pentru atingerea obiectivelor urmatoare, vor avea in vedere aspectele: formarea parteneriatului; realizarea analizei diagnostic; realizarea analizei SWOT; formularea prioritatilor de dezvoltare; elaborarea programului de actiuni; elaborarea bugetului necesar implementarii actiunilor; identificarea celor mai bune modalitati de implementare si monitorizare a activitatilor axei Leader.

 

Obiectivul general al actiunilor formative este reprezentat de pregatirea actorilor locali în vederea constituirii parteneriatelor public – private pentru implementarea masurilor axei Leader în România.

 

Obiective specifice pentru aceasta faza a implementarii Axei Leader in Romania sunt urmatoarele:

  • 01. Diagnosticarea primara a teritoriilor vizate pentru identificarea actorilor locali, publici si privati, reprezentativi, astfel incat esantionul selectat pentru participarea la sesiunile de formare sa reflecte in mod proportional distributia populatiei pe criterii de varsta, sex, etc.;
  • 02. Informarea si formarea reprezentantilor sau membrilor grupurilor compuse din cel putin doua organizatii private si o institutie publica din teritoriul potential, inclusiv informarea si formarea persoanelor care au urmat faza 1 sau o alta instruire de baza privind Leader, cu privire la politicile si programele de dezvoltare rurala, programul Leader si cadrul general pentru implementarea acestuia, actiuni de dezvoltare locala, principalele etape în elaborarea strategiilor de dezvoltare locala;
  • 03. Asigurarea asistentei beneficiarilor în crearea contextului metodologic si institutional pentru a crea conditiilor necesare implementarii actiunilor Leader;
  • 04. Dezvoltarea abilitatilor si competentelor actorilor locali din mediul rural, pentru a asigura o crestere a gradului de implicare a acestora in actiuni de implementare a Axei Leader.
  • 05. Obiectivele mentionate vor permite constientizarea avantajelor pe care masurile de interventie Leader le au asupra dezvoltarii durabile a mediului rural.

Rezultate asteptate:

Rezultatele aferente obiectivelor trasate au fost construite in corelatie cu cerintele europene. Astfel, se urmareste cresterea gradului de informare a reprezentantilor entitatilor publice si private locale privind programul Leader, cresterea motivatiei si oportunitatilor asigurate de participarea in actiuni Leader, imbunatatirea accesului acestora la masurile de interventie din cadrul Leader, precum si formarea adecvata.

  • R.1. - Instruirea si formarea a 75 de persoane / lot selectate din spatiul rural si din cadrul oraselor mici cu pana la 20.000 loc. in vederea implicarii lor in activitatile de implementare a Axei 4 in Romania.
  • R.2. - Specializarea a 75 de persoane / lot – actori rurali - cu privire la tematica Leader în general si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala în special.
  • R.3. - Cresterea interesului pentru programul Leader in cadrul spatiului de implementare a acestuia si incurajarea activitatilor asociative.
  • R.4. - Crearea premiselor pentru realizarea de parteneriate public – private (potentiale GAL – uri) în vederea implementarii strategiilor de dezvoltare locala.
logos
pie