xplorasolutions.com trabaja con nosotros
 
Inicio Contacto Aviso legal
      Home
Leader
 
Despre Leader
Cursuri de formare leader
Servicii xplora
 
Estas en: Xplora Solutions > Despre Leader > Beneficiari
 
Beneficiari

Beneficiarul direct al programului este Grupul de Actiune Locala (GAL-ul), structura publica – privata ce va administra fonduri pentru solicitantii finali din zonele rurale.

In componenta unui GAL intra reprezentanti:


Din sectorul public

  • Administratie publica (la nivel local si judetean – primarii, consilii locale, judetene, etc.)
  • Servicii publice (servicii sociale, de sanatate si transport, scoli, universitai, etc.)


Din sectorul privat

  • Sector comercial (societati pe actiuni, societati cu raspundere limitata, etc.);
  • Sector financiar (banci, institutii de credit, etc.);
  • Sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producatori, etc.);
  • Organizatii de întreprinzatori;
  • Societati de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii nonculturale, etc.).

Din societatea civila

  • Organizatii non-profit, asociatii, fundaii, federaii (asociatii de mediu, asociatii culturale, sociale, religioase, camere de comert, unitati de cult, etc.);
  • Persoane fizice, grupuri de persoane neînregistrate oficial. La nivelul decizional din cadrul GAL, reprezentantii privati si ai ONG-urilor vor reprezenta peste 50%, urmând ca partea publica sa reprtezinte mai putin de 50%.

In functie de strategia zonei si de nevoile rurale, toti acesti actori contribuie la dezvoltarea de proiecte adresate beneficiarilor finali (membrilor comunitatilor teritoriului: agenti comerciali, grupuri de femei, tineri, asociatii din zona, agricultori, reprezentanti de turism rural, etc.)

BeneficiariAxa LEADER constituie o noutate în România si reprezinta o provocare pentru toti actorii ce vor fi implicati în implementarea acesteia, prin prisma obiectivelor ambitioase. Aceasta urmeaza a fi implementata „pas cu pas”, orientându-se la început pe activitati de instruire a actorilor locali si de sprijinire a teritoriilor în vederea realizarii strategiilor de dezvoltare.

Abordarea LEADER are o importanta deosebita întrucât va contribui prin prisma specificului ei la o dezvoltare echilibrata a teritoriilor rurale si la accelerarea evolutiei structurale.

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltari dinamice sprijinita de o strategie de dezvoltare locala elaborata si implementata local si administrata de reprezentanti ai GAL care vor reprezenta interlocutorii populatiei din teritoriile respective în vederea îmbunatatirii continue a strategiei si a actiunilor ce vor fi implementate.

Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea LEADER, va fi programata si coordonata de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional si, de asemenea, vor purta responsabilitatea evolutiei în timp.

logos
pie