xplorasolutions.com trabaja con nosotros
 
Inicio Contacto Aviso legal
      Home
Leader
 
Despre Leader
Cursuri de formare leader
Servicii xplora
 
Estas en: Xplora Solutions > Despre Leader > Leader in Romania
 
Leader in Romania

Context si cadru legislativ

Regulamentul nr. 1698/2005 stipuleaza ca Programul de Dezvoltare Rurala va avea în componenta axa 4 LEADER în vederea sprijinirii strategiilor locale de dezvoltare.

 

Pentru perioada 2007-2013, LEADER nu va mai functiona ca program separat finantat din fondurile structurale, ci va fi integrat în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, fapt care reprezinta o provocare majora pentru toate statele membre si în particular pentru România. Ca nou stat membru, România se confrunta cu o serie de probleme, întrucât:

 • Institutiile si agentiile care vor fi implicate în administrarea si implementarea abordarii LEADER nu au experienta relevanta.

 • Gradul de constientizare al comunitatilor locale este redus cu privire la potentialul abordarii LEADER, existând în prezent doar câteva parteneriate care prezinta potential ca viitoare grupuri de actiune locala.

Implementarea abordarii LEADER în România va trebui introdusa „pas cu pas” de-a lungul mai multor ani deoarece elaborarea de strategii de dezvoltare locale reprezinta o provocare si o sarcina consumatoare de timp. Prioritatea pentru România în perioada 2007-2009 va fi implementarea axei LEADER prin utilizarea Masurii 431.1 cu privire la constituirea parteneriatelor public-private (potentiale GAL-uri), cu un set de obiective clar orientat spre:

 • Introducerea efectiva a abordarii LEADER de planificare „de jos în sus” si dezvoltare printr-un proces treptat de instruire (learning by doing) si interconectare.

 • Pregatirea pentru extinderea abordarii LEADER în viitoarele perioade de programare.

Implementarea axei LEADER în România are urmatoarea baza legala:

 • I. Reglementari europene

  • Tratatul de Aderare, semnat la Bruxelles, în data de 31 martie 2005.

  • Propunere pentru Decizia Consiliului de adaptare a Tratatului de Aderare a Bulgariei si României cu privire la dezvoltarea rurala din 4 aprilie 2006.

  • Planul National de Dezvoltare 2007-2013 aprobat în sedinta de Guvern în luna decembrie 2005 (pag. 325, Sectiunea 5.3.4 Promovarea initiativelor locale de tip LEADER).

  • Regulamentul nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat prin FEADR pentru dezvoltarea rurala - dispozitiile art. 61 - 65 din Sectiunea 4.

  • Regulamentul Comisiei de stabilire a regulilor detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala oferit prin FEADR, art. 36 - 38 din sub-sectiunea 4.

 • II. Reglementari nationale:

  • Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNS).

  • Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR)

logos
pie