xplorasolutions.com trabaja con nosotros
 
Inicio Contacto Aviso legal
      Home
Leader
 
Despre Leader
Cursuri de formare leader
Servicii xplora
 
Estas en: Xplora Solutions > Cursuri de formare Leader > Formare si cooperare
 
Formare si cooperare

Masura 431 -
Fuctionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului.

Obiectivele masurii:

Masura 431 urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de dezvoltare locala prin:

 • Constructie institutionala la nivel local
 • Asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sustinerea activitatii Grupurilor de Actiune Locala.
 • Instruirea personalului Grupurilor de Actiune Locala în vederea elaborarii si implementarii strategiilor de dezvoltare locala.
 • Animarea teritoriului.

Pentru a veni in sprijinul grupurilor GAL din Romania, Xplora Solutions impreuna cu partenerii sai spanioli cu o experienta de 18 ani in programul Leader, organizeaza schimburi de experienta in Spania, punand la dispozitia dvs. atat specialistii nostri, cat si experienta dobandita in programele Leader I, Leader II si Leader+.

 

Prima etapa a acestor actiuni se va desfasura in perioada aprilie – iunie 2010

Prin pregatirea actiunilor de cooperare, inclusiv a misiunilor din strainatate pentru stabilirea primelor contacte si participarea la activitati ce au ca obiectiv dobândirea de competente pentru pregatirea elaborarii strategiei locale de dezvoltare, se realizeaza sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER cu privire la:

 • Sesiuni scurte de informare si formare privind Programul National de dezvoltare Rurala, dezvoltarea locala, Axa 4 LEADER.
 • Exemple de actiuni concrete întreprinse în zonele rurale din Spania
 • Eugestii pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala (realizarea analizei diagnostic si analizei SWOT, elaborarea strategiei, a programului de actiuni, formarea parteneriatului)
 • Recomandari privind pregatirea planurilor de dezvoltare locala pentru selectia GAL-urilor, pe baza unui proiect elaborat de parteneriatele interesate. Acesta va cuprinde obiectivele, durata de realizare, actiunile, bugetul necesar pentru pregatirea strategiei si a planurilor de dezvoltare locala pentru selectarea GAL-urilor.

Produsul final al acestui proiect va fi planul de dezvoltare locala pentru selectarea GAL-urilor.

Schimbul de experienta din prima etapa creeaza premizele necesare unor activitati de cooperare pe viitor. Se vor desfasura in momentul in care strategiile GAL-urilor vor fi fost deja autorizate si va incepe implementarea proiectelor.

Sensibilizarea partenerilor locali, în timpul procesului de elaborare a dosarului, cu privire la importanta colaborarii si realizarii de proiecte in cadrul acestei axe atat de apreciate in strainatate.

Proiecte de cooperare

 • Cooperare interteritoriala: între doua sau mai multe GALuri din România
 • Cooperare transnationala: între doua sau mai multe GALuri europene tinand cont de diversitatea si experienta acestora.

Aceste actiuni pornesc de la probleme concrete pe care le veti regasi fara indoiala printre intrebarile de mai jos:

 • Care sunt nevoile si prioritatile ce reies din analiza diagnostic si din strategia Leader a teritoriului meu si care se preteaza cel mai bine la cooperare?
 • In ce mod ar putea cooperarea sa contribuie la dezvoltarea teritoriului?
 • Care sunt masurile locale unde se face resimtita nevoia de cooperare?
 • Care sunt competentele necesare pentru buna implementare a unei masuri, competente de care nu dispun în teritoriu?
 • Care sunt masurile pentru care trebuie sa caut experienta si inovatie în alta parte?
 • Care sunt masurile ce trebuie implementate la o scara mai mare?
 • Am un coordonator de proiect pentru aceasta pista?
 • Pista mea de cooperare îndeplineste criteriile SMART?

Pe langa informatii referitoare la intocmirea corecta a strategiei teritoriului, exista o serie de avantaje cum ar fi:

 • Schimburi de informatii între si cu actori experimentati in LEADER;
 • Reperarea si analizarea informatiilor si a bunelor practici de dezvoltare rurala;
 • Informare cu privire la evolutia teritoriilor rurale în România, în cadrul Uniunii Europene si în afara ei;
 • Stimularea cooperarilor între teritorii si sprijinirea punerii lor în aplicare;
 • Analizarea contributiilor aduse de LEADER.
logos
pie