xplorasolutions.com trabaja con nosotros
 
Inicio Contacto Aviso legal
      Home
Leader
 
Despre Leader
Cursuri de formare leader
Servicii xplora
 
Estas en: Xplora Solutions > Despre Leader > Obiectivul programului
 
Obiectivul

Axa Leader reprezinta o metoda care ofera noi solutii pentru dezvoltarea rurala si pune bazele pe identificarea nevoilor locale, întarirea capacitatii de dezvoltare si implementare a strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservarii patrimoniului rural si cultural, dezvoltarii mediului economic si îmbunatatirii abilitatilor organizatorice ale comunitatilor locale. Abordarea Leader, prin actiunile sale specifice va duce la îmbunatatirea guvernantei locale si la promovarea potentialului endogen al teritoriilor.

ObiectivulDe asemenea, abordarea Leader presupune consolidarea coerentei teritoriale si implementarea de actiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale în folosul comunitatilor. Un alt deziderat îl constituie constructia institutionala în vederea elaborarii si implementarii de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spatiul rural, reprezentanti ai diferitelor domenii de activitate, sa conlucreze si sa interactioneze în folosul comunitatilor rurale. Strategiile elaborate si selectate se vor materializa în proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL, proiecte ce vor fi sprijinite financiar din fonduri publice la care se va adauga cofinantarea privata. Datorita caracterului orizontal al axei 4, ce presupune accesarea mai multor masuri din cadrul axelor FEADR, impactul actiunilor implementate prin aceasta abordare este foarte ridicat si acopera o arie larga de actiuni si beneficiari. Leader poate juca un rol important în stimularea unor abordari noi si inovative pentru dezvoltarea zonelor rurale. Inovatia va fi încurajata prin flexibilitate si libertate în luarea deciziei privind actiunile ce se doresc a fi puse în practica.

ObiectivulInovatia în zonele rurale poate implica transferul si adaptarea inovatiei generata în alta parte, modernizarea formelor traditionale de know-how sau descoperirea de noi solutii la problemele rurale persistente pe care alte instrumente politice nu au reusit sa le rezolve într-un mod durabil si satisfacator. Acestea pot furniza raspunsuri noi la problemele zonelor rurale. Cooperarea cu alte teritorii incluse în strategiile de dezvoltare locala va facilita transferul si adaptarea proiectelor dezvoltate în alta parte.

 

Axa Leader constituie o noutate în România si reprezinta o provocare pentru toti actorii ce vor fi implicati în implementarea acesteia, prin prisma obiectivelor ambitioase. Aceasta urmeaza a fi implementata „pas cu pas”, orientându-se la început pe activitati de instruire a actorilor locali si de sprijinire a teritoriilor în vederea realizarii strategiilor de dezvoltare.

Obiectivele specifice ale acestei axe prioritare din cadrul PNDR urmaresc:

  • Participarea membrilor comunitatilor rurale la procesul de dezvoltare locala si încurajarea actiunilor inovative (spre exemplu, solutii noi la probleme vechi, introducerea si dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piata, modernizarea activitatilor traditionale prin aplicarea de noi tehnologii, etc.)(masura 41).

  • Încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreuna cu reprezentantii altor comunitati din interiorul sau exteriorul tarii (masura 421).

  • Stimularea formarii de parteneriate, pregatirea si asigurarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala (masura 431).
logos
pie